Projekty UE

Zakłady Chemiczne Spółdzielnia Pracy realizuje projekt dofinansowania z Funduszy Europejskich, nr RPZP.01.01.00-32-0011/20 pn. „Badania w zakresie opracowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych przez Zakłady Chemiczne Spółdzielnia Pracy dla branży automotive”

Celem projektu jest rozwój technologii i innowacji poprzez opracowanie rozwiązań dla barnży automotive.
Wydatki ogółem: 5 517 922,57 zł
Dofinansowanie z projektu UE: 2 943 611,32 zł